Attachment #184383
Gstreamer update 1.12.2 patch 2017-07-16 08:21:29 UTC 99.00 KB no flags Details
Attachment #184408
GStreamer 1.12.2 update rev.4 patch 2017-07-16 18:01:23 UTC 93.19 KB no flags Details
Attachment #184479
Gstreamer1 update 1.12.5. patch 2017-07-18 17:32:01 UTC 96.14 KB no flags Details
Attachment #184547
gstreamer update 1.12.2 rev. 6 patch 2017-07-20 14:21:38 UTC 95.94 KB no flags Details