Attachment #206249
/v/crash/core.txt.0 text/plain 2019-08-03 19:33:39 UTC 331.23 KB no flags Details
Attachment #206712
/v/crash/core.txt.1 file dated 2019-08-04 text/plain 2019-08-19 21:24:36 UTC 384.01 KB no flags Details
Attachment #209075
/v/crash/core.txt.2 text/plain 2019-11-11 21:05:14 UTC 329.67 KB no flags Details
Attachment #209076
/v/crash/core.txt.3 text/plain 2019-11-11 21:06:42 UTC 352.59 KB no flags Details
Attachment #209077
/v/crash/core.txt.4 text/plain 2019-11-11 21:08:03 UTC 337.64 KB no flags Details
Attachment #209078
/v/crash/core.txt.5 text/plain 2019-11-11 21:08:54 UTC 368.91 KB no flags Details
Attachment #209113
pciconf -lv output text/plain 2019-11-12 21:19:49 UTC 5.22 KB no flags Details