Kaptan poudriere build output
kaptan.poudriere (text/plain), 17.55 KB, created by Tony Narlock on 2014-12-29 17:02:25 UTC
(hide)
 
Creator: Tony Narlock
Created: 2014-12-29 17:02:25 UTC
Size: 17.55 KB
Actions: View
Attachments on bug 196306: 151001 | 151002 | 151072 | 151073