Back to bug 230144

Who When What Removed Added
cem 2018-07-29 16:49:12 UTC CC cem
emaste 2018-07-30 00:00:40 UTC CC emaste
linimon 2018-08-02 03:39:15 UTC Assignee bugs emulation
nwhitehorn 2018-08-17 19:57:20 UTC CC nwhitehorn
kib 2018-08-17 20:38:40 UTC CC kib
meowthink 2018-09-16 07:18:54 UTC CC meowthink
cem 2018-09-16 17:56:43 UTC Summary Linux emulator does not work on Ryzen / Epic processors [stable/11] Linux emulator does not work on Ryzen / Epic processors
CC cem
shoesoft 2018-09-22 18:20:14 UTC CC shoesoft
trasz 2020-10-14 16:09:29 UTC Blocks 247219

Back to bug 230144