Back to bug 259388

Who When What Removed Added
m.tsatsenko 2021-10-23 21:16:57 UTC Attachment #228971 Flags maintainer-approval+
mizhka 2021-10-23 21:28:25 UTC CC mizhka
Assignee ports-bugs mizhka
Status New In Progress
mizhka 2021-10-24 15:07:46 UTC Resolution --- FIXED
Status In Progress Closed

Back to bug 259388